مگنت نخود فرنگی

ابتدا خمیر سبز رو به شکل اشک در آوردم و صافش کردم. 3تا دایره درست

کردم و گذاشتم روی خمیر قبلی و کناره های خمیر رو به دایره ها چسبوندم و

بالا و پایینش رو حالت دادم. با خمیر قرمز 2تا دایره کوچولو درست کردم و با

ابزار داخلش رو حالت دادم و با چسب چسبوندم و یه نگین هم وسط پاپیون

چسبوندم. 2تا دایره با خمیر سفید درست کردم و یا خمیر مشکی 2تا دایره

کوچیک تر درست کردم و چسبوندم روی خمیر سفید و با چسب چسبوندم.

جای لبش رو هم با ابزار خط انداختم و با ماژیک مشکی کردم.

بعد از اینکه خشک شد پشتش آهن ربا چسبوندم.

 


/ 0 نظر / 81 بازدید