عروسک ببعی با خمیر گل چینی

برای بدنش با خمیر سفید رنگ یه دایره درست کردم ، بعد دایره رو حالت دادم

تا قسمت پایینش بزرگتر از بالا باشه. کفش رو با ابزار فشار دادم تا صاف

بشه . با خمیر سفید دایره های کوچولو درست کردم و با چسب چوب به

بدنش چسبوندم. با خمیر مشکی بیضی درست کردم و با ابزار قسمت بینی و

دهنش رو خط انداختم و برای چشمش ، از چشم آماده ی متحرک استفاده

کردم. با خمیر مشکی 2 تا اشک درست کردم و با دست حالت دادم به عنوان

گوش به کناره های سرش چسبوندم. با خمیر سفید 6 تا دایره ی کوچولو هم

درست کردم و بالای سرش چسبوندم. مقداری از خمیر قرمز را لول کردم و با

کف دست فشار دادم تا صاف بشه بعد از یه طرفش رول کردم تا آخر ( گل

درست شد ) و به سرش چسبوندم. با خمیر مشکی 4 تا اشک درست کردم و

با ابزار جلوش خط انداختم و به عنوان دست و پا چسبوندم.برای دمش هم با

خمیر مشکی یه دایره درست کردم و چسبوندم و با خمیر سفید 3 تا دایره ی

کوچولو درست کردم و روی دمش چسبوندم. با خمیر سبز رنگ یه دایره نازک

بزرگ درست کردم و ببعی رو بهش چسبوندم. با خمیر رنگ زرد و نارنجی

طبق روش گل روی سرش ، 2 تا گل درست کردم و با خمیر سبز 3 تا کوچولو

لول کردم به عنوان علف و پشت گل چسبوندم. یه کفش دوزک آماده هم این

طرف روی خمیر سبز چسبوندم.

 

 


/ 0 نظر / 194 بازدید